BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190729T113443Z DESCRIPTION:Beste relatie\,\n \nIn de ‘Connected World’ waarin we leven zijn er overal applicaties en is er overal data. De integratie van al dez e elementen is een steeds belangrijker onderwerp en is daarmee cruciaal vo or de digitale transformatie van een organisatie. De parallel met muziek i s eenvoudig te trekken. Een symfonie klinkt pas goed als compositie\, inst rumenten en muzikanten optimaal op elkaar zijn afgestemd.\n \nOp 19 septem ber brengt myBrand als dirigent deze werelden samen. In het Koninklijk Con certgebouw in Amsterdam organiseren wij het event “Integratie\, de sleut el tot een succesvolle digitale transformatie” (direct aanmelden ).\n \nTijdens dit event gaan we in op de m ogelijkheden om ICT kosten te verlagen en de toegevoegde waarde van integr atie aan te tonen. Door conceptueel gedachtegoed\, de visie en oplossingen van SAP\, verhalen uit de praktijk door onze klanten\, het integratieconc ept van Dell Boomi\, het belang van security en alles over IoT in één mi ddag te combineren\, geven we invulling aan myBrand’s visie op geïntegr eerde dienstverlening.\n \nDe events van myBrand zijn een bijdrage aan het SAP-ecosysteem en zijn bedoeld om informatie uit te wisselen\, klanten me t elkaar in contact te brengen en ervaringen te delen.\n \nNiet alleen is deze sessie interessant voor jou\, maar ook voor jouw collega’s uit de b usiness\, dus nodig hen ook uit om zich aan te melden. Ook zij krijgen inf ormatie en handvatten aangereikt om samen de route verder te kunnen bepale n.\nWij hopen jou te mogen begroeten op 19 september. Als dit niet mogelij k is\, maar je zou een gesprek over dit onderwerp wel op prijs stellen\, d an horen wij ook graag van je.\nGeïnteresseerd? Meld je aan via deze link : http://bit.ly/integratie-event-2019. \n \nCorianne Visser | Marketing Ma nager bij myBrand\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190919T170000 DTSTAMP:20190729T063153Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190919T123000 LAST-MODIFIED:20190729T113443Z LOCATION:Het Koninklijk Concertgebouw | Concertgebouwplein 10\, 1071 LN Ams terdam PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=nl:[myBrand Event] Integratie\, de sleutel tot een succesv olle digitale transformatie TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000703257D9E745D501000000000000000 01000000071CA1D84FA4205419E4323ADB87C87F0 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Beste relatie\,

 \;

In de ‘\;Connected World’\; waari n we leven zijn er overal applicaties en is er overal data. De integratie van al deze elementen is een steeds belangrijker onderwerp en is daarmee c ruciaal voor de digitale transformatie van een organisatie. De parallel me t muziek is eenvoudig te trekken. Een symfonie klinkt pas goed als composi tie\, instrumenten en muzikanten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

 \;

Op 19 september brengt myBrand als dirigent deze werel den samen. In het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam organiseren wij he t event “\;Integratie\, de sleutel tot een succesvolle digitale trans formatie”\; (direct aan melden).

 \;

Tijdens dit event gaan we in op de mogelijkheden om ICT kosten te verlagen en de toegevoegde waarde van integ ratie aan te tonen. Door conceptueel gedachtegoed\, de visie en oplossinge n van SAP\, verhalen uit de praktijk door onze klanten\, het integratiecon cept van Dell Boomi\, het belang van security en alles over IoT in é\;é\;n middag te combineren\, geven we invulling aan myBrand’\;s visie op geï\;ntegreerde dienstverlening.

< p class=MsoNormal> \;< /o:p>

De events van myBrand zijn een bijdrage aan het SAP-ecosysteem en zijn bedoeld om informatie uit te wisselen\, klanten met elkaar in contact te brengen en ervaringen te delen.

 \;

Niet alleen is d eze sessie interessant voor jou\, maar ook voor jouw collega’\;s uit de business\, dus nodig hen ook uit om zich aan te melden. Ook zij krijgen informatie en handvatten aangereikt om samen de route verder te kunnen be palen.

Wij hopen jou te mogen begroeten op 19 september. Als dit niet mogelijk is\, maar je zou een gesprek over dit onderwerp wel op prijs stellen\, dan horen wij ook graag van je.

Geï\;nteresseerd? Meld je aan via deze link: h ttp://bit.ly/integratie-event-2019.

 \;

Coriann e Visser | Marketing Manager bij myBrand

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR